ค้นหา

เอนฟาแล็ค เอพลัส เจนเทิลแคร์ สูตร 1 400ก.

เอนฟาแล็ค เอพลัส เจนเทิลแคร์ สูตร 1 400ก.
Free Gift

มีสินค้า
491 ฿

ความเห็น

Close

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Enfalac A + Gentle Care Formula 1 For Infants With Lactose Digestion 400 grams

Overview of expenditures and quantities of food intake for infants.


1) In case of using this type of milk powder to feed only babies Babies aged from birth to 3 months will have to use an average of 2.7 kilograms of milk powder per month, of which 1 unit of packaging (cans, boxes, etc.) is 0.5 kilograms, equivalent to 5.4 packaging units (cans, boxes, etc.) per month. The cost of buying yo is around 3,521 baht per month.

2) In the case of having to use this type of milk powder to feed only babies Infants older than 3 months to 6 months will need an average of 4.5 kilograms of milk powder per month, of which 1 unit of packaging (cans, boxes, etc.) is 0.5 kilograms, equivalent to 9 units of packaging (cans, boxes, etc.) per month. The purchase cost is approximately 5,418 baht per month.

3) For infants aged 6 months or more, babies should be fed along with their breastmilk. But in the case of using this type of milk powder to feed the baby Should consider the cost effects Including the negative effects on health that may result from incorrect preparation and use And not following the instructions Which may cause the baby to become sick

 

Precautions when preparing or using baby food

1) This product should be prepared, stored and used carefully for the baby's safety.
2) Bottles and teats must be washed and boiled in boiling water for at least 5 minutes. Or steamed in the steamer for a long time according to the specifications of each machine before use.
3) The water used to make milk must be boiled to be cooked. Leave to warm or cool before making milk.
4) Milk should be prepared to fit the needs of the baby at each meal. Should not bring the remaining milk at each meal to the baby to eat again

 

Close

Related Products