• FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
  • AUTHENTICITY GUARANTEED
  • OFFICIAL FLAGSHIP STORE
×
0
3 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 550ก.

3 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 550ก.
Free Gift

สินค้าหมดชั่วขณะ
1,809 ฿

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เอนฟาแล็ค เอพลัส 360 ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็มโปร 1
นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี

- มีดีเอชเอ 17 มก. เออาร์เอ 34 มก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี
- มีโคลีน 24 มก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี
- มีไอโอดีน 20 มคก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี
- มีนิวคลิโอไทด์
- มีทอรีน
- มีกรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) 63 มก.
  กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) 800 มก.
  กรดโอลีอิก (โอเมก้า 9) 1,600 มก.
  ต่อ 100 กิโลแคลอรี
- มีวิตามินบี12

ผสมใยอาหารสองชนิด โพลีเด็กซ์โตรส (PDX) กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (GOS)

มีปริมาณสารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ ในปริมาณที่เหมาะสม

*นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก

 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกในภาพรวม

1) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 0.55 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 4.9 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโยประมาณ 2,960 บาทต่อเดือน

2) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุมากกว่า 3 เดือนจนถึง 6 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 0.55 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 8.2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ 4,933.6 บาทต่อเดือน

3) สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจจะทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

 

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก

1) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
2) ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที หรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือดนานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง
3) น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
4) ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

Close

ความเห็น

Close

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

×
เครื่องคำนวณสูตร
3 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 550ก.

3 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 550ก.

คำนวณไว้สำหรับ
×

คุณจะต้องใช้:

0 x 3 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 550ก.

รวม: ฿0.00

*ตามจำนวนช้อนตวงที่แนะนำต่อการให้หนึ่งครั้ง และจำนวนการให้ต่อวัน