• FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
  • AUTHENTICITY GUARANTEED
  • OFFICIAL FLAGSHIP STORE
×
0
6 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 จีเนียส ล๊อค 800 กรัม (แบบกระปุก)

6 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 จีเนียส ล๊อค 800 กรัม (แบบกระปุก)
Free Gift

สินค้าหมดชั่วขณะ
5,076 ฿

ความเห็น

Close

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

*สารอาหารที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ 
- มีเอ็มเอฟจีเอ็ม (MFGM) เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันพบในน้ำนมแม่
- มีดีเอชเอ 17 มก. และ เออาร์เอ 34 มก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี 
- มีใยอาหาร 2 ชนิด โพลีเด็กซ์โตรสและกาแลตโตโอลิโกแซคคาไรด์
- วิตามินบี 12 
- โคลีน 24 มก.ต่อ 100 กิโลแคลอรี่ 
- ไอโอดีน 17 มคก ต่อ 100 กิโล - นิวคลิโอไทด์ 
- ทอรีน 
- โอเมก้า 3,6,9 เป็นกรดไขมันจำเป็น 
- มีวิตามิน เอ
- แคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง
- ธาตุเหล็ก
- สังกะสี 4.1 มก ต่อ 100 กรัม

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก
1 ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
2 ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที หรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือดนานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง
3 น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
4 ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกในภาพรวม

สำหรับทารกที่มีอายุ ปริมาณนมผงที่ควรใช้เฉลี่ยต่อเดือน (กรัม) ปริมาณต่ออหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์เอนฟาแล็ค (กรัม)
คิดเป็นปริมาณผลิตภัณฑ์เอนฟาแล็คที่ควรใช้ต่อเดือน (กรัม) คิดเป็นปริมาณผลิตภัณฑ์เอนฟาแล็คที่ควรใช้ต่อเดือน (กรัม) ราคาผลิตภัณฑ์เอนฟาแล็ค ต่อ 1 ชิ้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท)
กรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว 0 เดือน - 3 เดือน 2,700 800 3 4 863 3,452
กรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว 3เดือน - 6 เดือน 4,500 800 6 6 863 5,178
กรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก 6 เดือน ขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจะทำให้ทารกเจ็บป่วยได้
Close

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

×
เครื่องคำนวณสูตร
6 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 จีเนียส ล๊อค 800 กรัม (แบบกระปุก)

6 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 จีเนียส ล๊อค 800 กรัม (แบบกระปุก)

คำนวณไว้สำหรับ
×

คุณจะต้องใช้:

0 x 6 ชิ้น เอนฟาแล็ค เอพลัส สูตร 1 จีเนียส ล๊อค 800 กรัม (แบบกระปุก)

รวม: ฿0.00

*ตามจำนวนช้อนตวงที่แนะนำต่อการให้หนึ่งครั้ง และจำนวนการให้ต่อวัน