ค้นหา

เอนฟาแล็ค สมาร์ทพลัส สูตร 1 2,750 กรัม

เอนฟาแล็ค สมาร์ทพลัส สูตร 1 2,750 กรัม
Free Gift

มีสินค้า
1,440 ฿

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เอนฟาแล็ค 1 สมาร์ทพลัส
นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี

- มีโคลีน 24 มก. ต่อ 100 กิโลแคลอรี
- มีธาตุเหล็ก
- มีทอรีน
- มีแคลเซียม
- มีนิวคลิโอไทด์
- ใช้ไขมันจากพืช 100%
  มีกรดไขมันจำเป็น
  กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3)
  กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) 
  และมีกรดโอลีอิก (โอเมก้า 9)
- มีวิตามินบี6 และ วิตามินบี12

ผสมใยอาหารสองชนิด กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (GOS) และ อินนูลิน (Inulin)

*นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก
**อย่าใช้เลี้ยงทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน

 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกในภาพรวม

1) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 2.75 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโยประมาณ 1,413.8 บาทต่อเดือน

2) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุมากกว่า 3 เดือนจนถึง 6 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 2.75 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 1.6 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ 2,356.36 บาทต่อเดือน

3) สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจจะทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

 

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก

1) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
2) ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที หรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือดนานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง
3) น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
4) ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

Close