• FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
  • AUTHENTICITY GUARANTEED
  • OFFICIAL FLAGSHIP STORE
×
0
นูตรามิเยน แอลจีจี

นูตรามิเยน แอลจีจี
Free Gift

สินค้าหมดชั่วขณะ
546 ฿

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

นูตรามิเยน แอลจีจี สำหรับทารก แพ้โปรตีนนมวัว หรือมีปัญหาระบบการย่อยแลคโตส 400 กรัม

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกในภาพรวม

1) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 2.7 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 0.4 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 6.8 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ 3,685.5 บาทต่อเดือน

2) ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกอย่างเดียว ทารกอายุมากกว่า 3 เดือนจนถึง 6 เดือน จะต้องใช้นมผงเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่ง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) มีปริมาณ 0.4 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 11.3 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง กล่อง ฯลฯ) ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยประมาณ 6142.5 บาทต่อเดือน

3) สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจจะทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

 

ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก

1) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
2) ขวดนมและจุกนมต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที หรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือดนานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง
3) น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อนนำไปชงนม
4) ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

Close

ความเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

×
เครื่องคำนวณสูตร
นูตรามิเยน แอลจีจี

นูตรามิเยน แอลจีจี

คำนวณไว้สำหรับ
×

คุณจะต้องใช้:

0 x นูตรามิเยน แอลจีจี

รวม: ฿0.00

*ตามจำนวนช้อนตวงที่แนะนำต่อการให้หนึ่งครั้ง และจำนวนการให้ต่อวัน